Σε μια κλειστή εκδήλωση, παρουσία δημοσιογράφων, ανακοινώσαμε το νέο μας μεγάλο πρόγραμμα για το νησί των Σπετσών, μέλος του Δικτύου Μπλε Δήμων, το οποίο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και με την υποστήριξη της MAC Cosmetics Greece.

Ένα πρόγραμμα συνολικό που περιλαμβάνει 9 άξονες δράσεων σε επίπεδο διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία, ευαισθητοποίησης, προώθησης του νερού βρύσης, απορρύπανσης, έρευνας, εκπαίδευσης και διαχείρισης απορριμμάτων. Σημαντικό είναι το γεγονός πως πριν την ανακοίνωση του προγράμματος, προηγήθηκε διευρυμένη διαβούλευση με τις τοπικές αρχές και τους παραγωγικούς φορείς προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό περιεχόμενο των παρεμβάσεων και να δρομολογηθεί η ενεργός συμμετοχή των τοπικών φορέων.

Στην εκδήλωση είχαμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε τη δημοσιογραφική κοινότητα για το σκεπτικό του προγράμματος και τους στόχους μας που θα μπορούσαν να συνοψιστούν σε μία πρόταση. Την ανάπτυξη του προγράμματος των Σπετσών ως ένα στρατηγικό μοντέλο, το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο από τα νησιά που αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις σχετικά με τα απορρίμματα και τη ρύπανση.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2024 και ολόκληρο το 2025. Πρέσβειρα του προγράμματος η Ελένη Φουρέιρα η οποία έδωσε το παρών στην εκδήλωση και την οποία αναμένουμε στο πεδίο προκειμένου να συμβάλλει στις προσπάθειες μας!