Δομή, οργανόγραμμα & λειτουργίες Δικτύου Μπλε Δήμων

Στο δίκτυο μπορούν να συμμετάσχουν πέραν των τακτικών μελών (ιδρυτικών και νέων εταίρων) και μη τακτικά μέλη. Όλα τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου και ενημέρωσης, συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και διατηρούν το δικαίωμα ελεύθερης αποχώρησης.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία φορά το χρόνο και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά το δίκτυο με απλή πλειοψηφία των Εταίρων, εκτός από τα ειδικά θέματα που απαιτούν ενισχυμένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των Εταίρων.

Πέραν της Γενικής Συνέλευσης στο πλαίσιο του δικτύου υφίσταται το Διοικητικό Συμβούλιο, η Πολιτική Ολομέλεια όπως και διαφορετικές επιτροπές και ομάδες εργασίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ασκεί τη γενική διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων του Δικτύου και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με το δίκτυο. Χαράσσει την πολιτική του Δικτύου στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών του και αποφασίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ. Η Πολιτική Ολομέλεια του Δικτύου αποτελείται από τους Δημάρχους ή αιρετούς εκπροσώπους των Δήμων μελών του Δικτύου Μπλε Δήμων και αρμοδιότητα της είναι ο καθορισμός των στρατηγικών προτεραιοτήτων κάθε δήμου και του Δικτύου συνολικότερα.

Η δομή του δικτύου ακολουθεί τη λογική ενός πρότυπου μοντέλου, καθώς στο πλαίσιο λειτουργίας του δραστηριοποιούνται τεχνικές ομάδες και ομάδες εργασίας με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Συμμετέχουν εκπρόσωποι νομικών προσώπων, ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, της κοινωνίας των πολιτών, δημοτικοί υπάλληλοι, εκπρόσωποι των αλιευτικών κοινοτήτων.

Δ.Σ. Δικτύου

Κυριάκος Αντωνόπουλος

Αντωνόπουλος Κυριάκος

Πρόεδρος Δ.Σ.
Δήμαρχος Σκύρου

Αναστάσιος Φαρούπος

Φαρούπος Αναστάσιος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Δήμαρχος Αντιπάρου

Ειρήνη Βελισσαροπούλου

Βελισσαροπούλου Ειρήνη

Γραμματέας Δ.Σ.
Δήμαρχος Κέας

Παναγιώτης Αναγνώστου

Αναγνώστου Παναγιώτης

Μέλος Δ.Σ.
Δήμαρχος Αλοννήσου

Αθανάσιος Βασιλόπουλος

Βασιλόπουλος Αθανάσιος

Μέλος Δ.Σ.
Δήμαρχος Καλαμάτας

Γιώργος Κουτουζής

Κουτουζής Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ.
Δήμαρχος Πόρου

Δημήτριος Λιανός

Λιανός Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ.
Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Στέφανος Πουλημένος

Πουλημένος Στέφανος

Μέλος Δ.Σ.
Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

Δήμητρα Τσεβά

Τσεβά Δήμητρα

Μέλος Δ.Σ.
Δήμαρχος Ραφήνας & Πικερμίου

Γεώργιος Σαρελάκος

Σαρελάκος Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ.
Πρόεδρος Aegean Rebreath

Λοιπά Μέλη Γ.Σ. Δικτύου

Ξενοφών Βεργίνης

Βεργίνης Ξενοφών

Μέλος Γ.Σ.
Δήμαρχος Λευκάδας

Μιχάλης Ερωτόκριτος

Ερωτόκριτος Μιχάλης

Μέλος Γ.Σ.
Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Κάσου

Νικόλαος Ζώρζος

Ζώρζος Νικόλαος

Μέλος Γ.Σ.
Δήμαρχος Θήρας

Ελευθέριος Καραΐσκος

Καραΐσκος Ελευθέριος

Μέλος Γ.Σ.
Δήμαρχος Αμοργού

Παναγιώτης Κροντηράς

Κροντηράς Παναγιώτης

Μέλος Γ.Σ.
Δήμαρχος Τήνου

Θεόφιλος Μιχαλάτος

Μιχαλάτος Θεόφιλος

Μέλος Γ.Σ.
Δήμαρχος Αργοστολίου

Κωνσταντίνος Μπιζάς

Μπιζάς Κωνσταντίνος

Μέλος Γ.Σ.
Δήμαρχος Πάρου

Ιάκωβος Ρούσσος

Ρούσσος Ιάκωβος

Μέλος Γ.Σ.
Δήμαρχος Ανάφης

Γιώργος Στασινόπουλος

Στασινόπουλος Γεώργιος

Μέλος Γ.Σ.
Δήμαρχος Ζακύνθου

Ευγενία Φραγγιά

Φραγγιά Ευγενία

Μέλος Γ.Σ.
Δήμαρχος Σπετσών