Δήμος Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου όπου η Καλαμάτα αποτελεί την μεγαλύτερη πόλη της Περιφέρειας. Ο δήμος έχει έκταση 440,3km² και αποτελείται από τις δημοτικές ενότητες Καλαμάτας, Θουρίας, Άριος και Αρφαρών. Σύμφωνα με την απογραφή του 2021 ο δήμος αριθμεί 72.906 μόνιμους κατοίκους, ενώ κατά τη θερινή περίοδο δέχεται σημαντικές τουριστικές ροές.

Ο κεντρικός λιμένας στην πόλη της Καλαμάτας συμβάλλει στην εμπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική και αλιευτική δραστηριότητα της περιοχής. Παράλληλα, στην πόλη της Καλαμάτας δραστηριοποιούνται 2 επαγγελματικοί αλιευτικοί σύλλογοι.

Περιφέρεια : Πελοποννήσου
Πληθυσμός : 72.906
Μέλος από : 2023

Πρακτικές για το θαλάσσιο περιβάλλον

Ο δήμος Καλαμάτας αποτελεί ιδρυτικό μέλος του δικτύου και έχει υλοποιήσει τις παρακάτω πρακτικές για την διατήρηση του θαλάσσιου οικοσυστήματος:

  • 1 Σταθμός Συλλογής Θαλάσσιων Απορριμμάτων στο λιμάνι της Καλαματας, δίπλα στα αλιευτικά σκάφη που έχει συμβάλλει στη συλλογή 1.360τμχ. ανακυκλώσιμων υλικών και 660kg αλιευτικών εργαλείων (2022-2023)
  • 1 Πιλοτικό πρόγραμμα
  • 3 διευρυμένες δράσεις υποβρύχιων και παράκτιων καθαρισμών
  • 2 ερευνητικά προγράμματα: Δειγματοληψία και ανάλυση ιζημάτων πυθμένα & Δειγματοληψίες για μικροπλαστικά
  • 1 εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης