Παραλάβαμε το νέο υποβρύχιο τηλεκατευθυνόμενο όχημα και ξεκινήσαμε αμέσως τις εργασίες πεδίου. Πρώτος σταθμός η Σαντορίνη όπου το νέο εργαλείο, το οποίο προμηθευτήκαμε στο πλαίσιο της υποστήριξης του Δικτύου Μπλε Δήμων από την ΕΛΙΝ, αξιοποιήθηκε πλήρως σε λιμάνια και υφάλους του νησιού.

Προχωρήσαμε σε δειγματοληψίες για την ύπαρξη βαρέων μετάλλων στο ίζημα βυθού και την ποιότητα των υδάτινων πόρων, ενώ ο εξοπλισμός αξιοποιήθηκε και στην προσπάθεια αναζήτησης εγκαταλελειμμένων διχτυών στο βυθό του νησιού. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά και υποσχόμενα καθώς ο εξοπλισμός θα συμβάλλει σημαντικά στην εξαγωγή ερευνητικών δεδομένων για τα μέλη του Δικτύου Μπλε Δήμων.

Στόχο μας αποτελεί τόσο η διεύρυνση της βάσης δεδομένων που έχουμε αναπτύξει σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών σχετικά με το ίζημα βυθού όσο και η ανάπτυξη μίας νέας βάσης δεδομένων για την ποιότητα των υδάτων στα λιμάνια. Τα στοιχεία αυτά θα είναι για πρώτη φορά διαθέσιμα στις δημοτικές αρχές που συμμετέχουν στο Δίκτυο Μπλε Δήμων, γεγονός που θα επιτρέψει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη στοιχειοθετημένων πολιτικών για την αντιμετώπιση της μόλυνσης στα λιμάνια.

Η νέα αυτή συνεργασία μας με την ΕΛΙΝ όπως και η έναρξη αυτού του προγράμματος δεν μπορεί παρά να μας χαροποιεί ιδιαιτέρως διότι η έρευνα αποτελεί βασικό πυλώνα του έργου μας!