Σε δύο μέλη του Δικτύου Μπλε Δήμων ταξιδέψαμε για να υλοποιήσουμε το εκπαιδευτικό μας εργαστήριο σε 4 δημοτικά σχολεία! Σχεδόν 200 μαθητές παρακολούθησαν το σχετικό εργαστήριο και συζήτησαν μαζί μας για την θαλάσσια ρύπανση και τους τρόπους αντιμετώπισης της.

Βασικός στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος μας είναι η ανάδειξη της ατομικής  ευθύνης και του δημιουργικού ρόλου που μπορεί να έχει ο κάθε πολίτης. Η Aegean Rebreath επικοινωνεί αυτό το μήνυμα μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχει αναπτύξει για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, τις εταιρείες και τις τοπικές κοινωνίες.

Ωστόσο, κάθε φορά που επισκεπτόμαστε δημοτικά σχολεία συνειδητοποιούμε πως τα παιδιά κατανοούν με τον καλύτερο τρόπο τα λάθη όπως και τον ρόλο των προηγούμενων γενεών σχετικά με την επέκταση της θαλάσσιας ρύπανσης. Και παράλληλα προσφέρουν το καλύτερο παράδειγμα! Στην Καλαμάτα οι μαθητές πήραν συνεντεύξεις από τα μέλη της αποστολής μας για τη λειτουργία του οργανισμού μας, τις εμπειρίες και τα συμπεράσματα μας , ενώ οι μαθητές στην Κέα μας έδειξαν πως χρησιμοποιούν επαναχρησιμοποιούμενα σκεύη χωρίς να χρησιμοποιούν πλαστικά μιας χρήσης.  Συζητάμε με τα παιδιά και συνειδητοποιούμε πως υπάρχει ελπίδα!