Την περίοδο 2020-2023, η Aegean Rebreath ταξίδεψε σε 24 διαφορετικές τοποθεσίες της Ελλάδας, σε 6 διαφορετικές Περιφέρειες της χώρας με στόχο τη συλλογή δεδομένων για τα βαρέα μέταλλα που εντοπίζονται στα λιμάνια της χώρας μας. Με την υποστήριξη και την επιστημονική καθοδήγηση του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. προχωρήσαμε σε υποβρύχιες δειγματοληψίες με μοναδικό στόχο την καταγραφή ενός προβλήματος που παραμένει έως σήμερα «αόρατο».

Τα ευρήματα αν και αντιστοιχούν σε μία προκαταρκτική έρευνα, μέσω της συλλογής ενός δείγματος από κάθε λιμάνι, είναι ενδεικτικά.

  • 19 από τα 24 δείγματα (79%) βρέθηκαν με υψηλότερες συγκεντρώσεις Μολύβδου (Pb) συγκριτικά με τον παγκόσμιο μέσο όρο για τις παράκτιες περιοχές.
  • 11 από τα 24 δείγματα (46%) βρέθηκαν με υψηλότερες συγκεντρώσεις Νικελίου (Ni), συγκριτικά με τον παγκόσμιο μέσο όρο για τις παράκτιες περιοχές.
  • 7 από τα 24 δείγματα (29%) βρέθηκαν με υψηλότερες συγκεντρώσεις Ψευδαργύρου (Zn), συγκριτικά με τον παγκόσμιο μέσο όρο για τις παράκτιες περιοχές.
  • 6 από τα 24 δείγματα (25%) βρέθηκαν με υψηλότερες συγκεντρώσεις Χαλκού (Cu) συγκριτικά με τον παγκόσμιο μέσο όρο για τις παράκτιες περιοχές.

Οι δειγματοληψίες θα συνεχιστούν και το 2024 προκειμένου να συλλέξουμε ακόμα περισσότερα δεδομένα. Σύμμαχο ως προς αυτή την κατεύθυνση θα αποτελέσει ένα νέο υποβρύχιο τηλεκατευθυνόμενο όχημα (RoV) που δώρισε η εταιρεία ΕΛΙΝ για να ενισχύσει τις προσπάθειες του Δικτύου Μπλε Δήμων.