Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βρεθήκαμε σε συνέδριο του Economist και πιο συγκεκριμένα στο “27th Annual Economist Government Roundtable”, προκειμένου να μιλήσουμε για την κλιματική κρίση και τις επιιπτώσεις στην οικονομία.

 

Παρουσία που αξιοποιήσαμε για να αναφέρουμε τις αναποτελεσματικές πολιτικές σε διεθνές επίπεδο που όμως έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά των οικονομικών επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες. Η προσέγγιση αυτή μας έδωσε την ευκαιρία να αναφέρουμε το παράδειγμα των ελληνικών νησιών και του μαζικού τουρισμού που συνεπάγεται σημαντικά προβλήματα σε όρους περιβάλλοντος, βιωσιμότητας και ποιότητας ζωής.

 

Παράλληλα, αναφερθήκαμε και σε υποσχόμενες πρακτικές στον ελληνικό χώρο, ξεκινώντας από το Δίκτυο Μπλε Δήμων και τις σχετικές δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο λειτουργίας τους και καταλήγοντας στις επιτυχημένες συνέργειες που αναδεικνύουν επιτυχημένες πιλοτικές πρακτικές. Ως παράδειγμα αναφέρθηκε το παράδειγμα για την αλόγιστη χρήση των αποτσίγαρων που υλοποιείται σε δύο μέλη του Δικτύου Μπλε Δήμων σε συνεργασία με την BAT Hellas.

Το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων αυξημένο όπως και η ικανοποίηση μας που για μία ακόμα φορά το Δίκτυο Μπλε Δήμων και οι πρακτικές μας παρουσιάστηκαν σε ελληνικό και σε διεθνές ακροατήριο.