Η Aegean Rebreath σε συνεργασία με τον Δήμο Αντιπάρου και την ευγενική χορηγία της PepsiCo Hellas προχωρούν στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου προγράμματος στο νησί της Αντιπάρου για την αντιμετώπιση, μέσω ολιστικών παρεμβάσεων, του ζητήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων.

Το πρόγραμμα που θα διεξαχθεί σταδιακά κατά το 2022, έρχεται να προστεθεί στις σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις που έχει αναλάβει ο δήμος σε συνεργασία με την Aegean Rebreath για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης. Η Αντίπαρος αποτελεί σημαντικό και πρωτοπόρο μέλος του Δικτύου Μπλε Δήμων, καθώς είναι ο πρώτος δήμος που στήριξε την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων με σημαντικά πλέον οφέλη για τον τοπικό πληθυσμό. Ο Σταθμός Συλλογής Θαλάσσιων Απορριμμάτων της Αντιπάρου έχει συλλέξει έως τώρα περισσότερα από 13.000 ανακυκλώσιμα υλικά και 2,5 τόνους αλιευτικά εργαλεία (3ος στην κατάταξη των μελών του Δικτύου), ενώ μετά από συνεχείς επισκέψεις της Aegean Rebreath, η Αντίπαρος έχει πλέον απαλλαχθεί απο επιβαρυμένες από απορρίμματα θαλάσσιες ζώνες. Σε αυτό το πλαίσιο, το νέο πρόγραμμα φιλοδοξεί να εδραιώσει ακόμα περισσότερο τις αρχές της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας εμπλέκοντας ενεργά την τοπική κοινωνία, τις επιχειρήσεις τουρισμού και τους επισκέπτες του νησιού.

Το νέο πρόγραμμα στοχεύει στην υιοθέτηση όλων των οργανωμένων παραλιών της Αντιπάρου και την υλοποίηση πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών σχετικά με την αξία της ανακύκλωσης και τα περιβαλλοντικά ζητήματα που προκύπτουν από την αλόγιστη απόρριψη συσκευασιών μιας χρήσης στο θαλάσσιο περιβάλλον. Παράλληλα, επιδιώκει την κινητοποίηση επαγγελματιών του τουρισμού μέσω ειδικά σχεδιασμένων εργαστηρίων και φιλοδοξεί να αποδείξει ότι οι μικρές αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες μπορούν να έχουν μεγάλο θετικό αντίκτυπο για το θαλάσσιο περιβάλλον. Είναι λοιπόν ξεκάθαρη η επιδίωξη να αποτελέσει η Αντίπαρος ένα νησί στο οποίο εφαρμόζονται ολιστικές παρεμβάσεις για το θαλάσσιο περιβάλλον με σκοπό την ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων στο βυθό και τις ακτές του νησιού.