Η αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης αναδεικνύει όσο ποτέ άλλοτε την ανάγκη για τεχνολογικά εργαλεία που μπορούν να προσφέρουν συμπεράσματα και λύσεις όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, ο δεύτερος χρόνος συνεργασίας της Aegean Rebreath με την ΕΛΙΝ για την υποστήριξη του Δικτύου Μπλε Δήμων στηρίζεται στη δωρεά ενός υποβρύχιου τηλεκατευθυνόμενου οχήματος (Rov) που θα αξιοποιηθεί για ερευνητικούς σκοπούς.

Marine Census: Η τεχνολογία εργαλείο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Το πρόγραμμα, μέσω της χρήσης του εξοπλισμού, φιλοδοξεί να συμβάλλει στην δημιουργία βάσης δεδομένων για τα μέλη του δικτύου που θα σχετίζεται με την αξιολόγηση της επιβάρυνσης του βυθού από βαρέα μέταλλα όπως και τη συλλογή δειγμάτων νερού, με στόχο την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων ανά περιοχή. Η ανάλυση των δειγμάτων θα πραγματοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών το οποίο και θα εξάγει τα επιστημονικά συμπεράσματα που θα επικοινωνούνται σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο. Τα δεδομένα αυτά αναμένεται να προσφέρουν πολύτιμη γνώση στις τοπικές αρχές και κοινωνίες σχετικά με τις πηγές ρύπανσης όπως και κατευθύνσεις για στοιχειοθετημένες πολιτικές που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για την προστασία των θαλασσών μας. Η προσπάθεια αυτή θα αποτυπωθεί σε μια εθνική έρευνα που θα κατατεθεί στις τοπικές αρχές και στα αρμόδια υπουργεία.

Παράλληλα, ο προσφερόμενος εξοπλισμός αναμένεται να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο των διευρυμένων δράσεων που θα υλοποιηθούν από την Aegean Rebreath στα μέλη-δήμους του δικτύου και πιο συγκεκριμένα στις επιχειρήσεις ανέλκυσης εγκαταλελειμμένων διχτυών από υφάλους και τη χαρτογράφηση των επιβαρυμένων θαλάσσιων ζωνών. Το γεγονός αυτό είναι σημαντικό καθώς πέραν της γνώσης των προβλημάτων ρύπανσης που υφίστανται στα περισσότερα ελληνικά λιμάνια, χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των υφάλων και θαλάσσιων ζωνών που βρίσκονται σε απόκρημνες περιοχές. Οι επιχειρήσεις αυτές αναμένεται να ενεργοποιήσουν και την αλιευτική κοινότητα που από την πρώτη στιγμή ενισχύει τις ευρύτερες προσπάθειες της Aegean Rebreath.

Είναι ξεκάθαρο πως το πρόγραμμα αυτό συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της καινοτομίας, της τεχνολογίας και της έρευνας στα μέλη του δικτύου όπως και στην προώθηση της ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών. Προάγει τη συνεργασία μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών και της ερευνητικής κοινότητας σε πλήθος δράσεων. Ένα ακόμα τεχνολογικό εργαλείο, λοιπόν, ενισχύει την επιχειρησιακή επάρκεια μας για να συμβάλλουμε στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε διαφορετικές γωνιές της Ελλάδας!

Marine Census: Η τεχνολογία εργαλείο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος