Ένα καινοτόμο πρόγραμμα για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα πλαστικά μιας χρήσης, τον περιορισμό της χρήσης τους, την αποτροπή κατάληξης τους στο θαλάσσιο περιβάλλον καθώς και την προστασία σημαντικών οικοτόπων αναπτύξαμε στη Μεσσηνία με την χορηγία του Nescafe. Το πρόγραμμα περιελάμβανε μια σειρά από ολιστικές πρωτοβουλίες και στοχευμένες παρεμβάσεις που υλοποιηθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Έρευνα για την κατανάλωση πλαστικών μίας χρήσης

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήσαμε διαβούλευση με τους επαγγελματίες καταστημάτων καφεστίασης, τους ξενοδόχους καθώς και με κατοίκους και επισκέπτες της Καλαμάτας, ώστε να συλλέξουμε πολύτιμα στοιχεία για την κατάσταση που επικρατεί σχετικά με τη χρήση πλαστικών μιας χρήσης στην περιοχή. Η έρευνα αφορούσε στην κατανάλωση και την ανακύκλωση πλαστικών μιας χρήσης καθώς και τις τάσεις αναφορικά με την εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας στην περιοχή της Καλαμάτας και της ευρύτερης Μεσσηνίας. Από την έρευνα, στην οποία έλαβαν μέρος 450 καταναλωτές, 15 κεντρικές επιχειρήσεις καφεστίασης και 10 ξενοδοχειακές μονάδες, προέκυψαν πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα τα οποία οδήγησαν σε στοιχειοθετημένες προτάσεις δράσεων που αφορούν όλους τους αρμόδιους φορείς, τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία.

Αναφορά με τα ευρήματα της έρευνας κατατέθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στον Υφυπουργό, αρμόδιο για Θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος, Γ. Αμυρά και το επιτελείο του.

Τοποθέτηση διχτυού σε ποτάμι για την αποτροπή της θαλάσσιας ρύπανσης

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τον Δήμο Καλαμάτας, προχωρήσαμε σε πιλοτική τοποθέτηση ειδικής «παγίδας» απορριμμάτων στην εκβολή του ποταμού Νέδοντα στην παραλία της Καλαμάτας με σκοπό τη συγκράτηση φερτών υλικών και απορριμμάτων πριν αυτά καταλήξουν στη θάλασσα.

Πρακτικά, ο στόχος του διχτυού είναι να συγκρατεί τα απορρίμματα από την πόλη, τα οποία παρασύρονται από τον χείμαρρο και καταλήγουν στη θάλασσα. Η περισυλλογή των απορριμμάτων γίνεται από την υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας, ενώ γίνεται καταγραφή όλων των υλικών που παγιδεύονται εκεί.

Δείτε το σχετικό video!