Για πρώτη φορά στην Ελλάδα προχωρήσαμε με δειγματοληψίες για μικροπλαστικά σε 20 περιοχές της Ελλάδας. Εγχείρημα που πέραν της ευαισθητοποίησης στόχευε στην παραγωγή πρωτογενών δεδομένων για ένα παγκόσμιο πρόβλημα που όμως παραμένει ανεξερεύνητο στη χώρα μας.

Εξειδικευμένη ομάδα του οργανισμού μας επισκέφθηκε 20 διαφορετικά σημεία όπου μεθοδικά εργάστηκαν και συνέλεξαν τα απαιτούμενα δείγματα. Τα δείγματα προσκομίστηκαν στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και μέσω της σταθερής μας συνεργασίας επιχειρήθηκε η αποτύπωση της προέλευσης των μικροπλαστικών. Σημαντικά ευρήματα προέκυψαν τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο σχετικά με τις πηγές των μικροπλαστικών και την κατανομή τους σε επίπεδο γεωγραφικών ζωνών.

Δείτε το σχετικό video!