Το πρόγραμμα “Μικρές Πράξεις, Μεγάλα Εγκλήματα” είναι μία καινοτόμα πρωτοβουλία για το περιβάλλον που υλοποιείται στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου και στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με την υποστήριξη της British American Tobacco Hellas. Συνδυάζει ερευνητικό έργο και δράσεις ευαισθητοποίησης για την αλόγιστη απόρριψη των αποτσίγαρων και στοχεύει στη συλλογή πραγματικών δεδομένων. Παράλληλα προωθεί την ανάπτυξη στοιχειοθετημένων προτάσεων, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς προς όφελος βιώσιμων πρακτικών.

Εικαστική εγκατάσταση

Η έναρξη του προγράμματος σηματοδοτήθηκε από την τοποθέτηση μιας πρωτότυπης εγκατάστασης στις κεντρικές πλατείες των δύο δήμων,. Η εγκατάσταση αφορούσε μια πραγματική «σκηνή εγκλήματος» στην οποία, δίπλα σε ψάρια και χελώνες, τοποθετήθηκε το πιστό αντίγραφο ενός γιγαντιαίου αποτσίγαρου, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία του περιβάλλοντος.

Δορυφορική αποτύπωση επιβαρυμένων περιοχών

Για την αποτύπωση των σημείων όπου εντοπίστηκε το πρόβλημα της αλόγιστης απόρριψης αποτσίγαρων, πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετρήσεις μέσω προηγμένων δορυφορικών συστημάτων. Σύμφωνα με τις μετρήσεις, αναγνωρίστηκαν οι παραλίες και οι παράκτιες ζώνες των δύο δήμωντης που ήταν επιβαρυμένες από αποτσίγαρα ζώνες.

Τοποθέτηση ειδικών συλλεκτήρων και σήμανσης

Για την αποτροπή της αλόγιστης απόρριψης αποτσίγαρων στο περιβάλλον, στο πλαίσιο του προγράμματος, τοποθετήθηκαν ειδικοί συλλεκτήρες σε 50 κεντρικά σημεία των δύο δήμων, στα λιμάνια και σε παραλίες καθώς και ειδική σήμανση η οποία ενημερώνει το κοινό σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις των αποτσίγαρων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Τα στοιχεία που συλλέγονται μας προσφέρουν σημαντικά δεδομένα για τον αντίκτυπο της παρέμβασής μας.

Τα πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος!

Εντός των πρώτων δύο ετών σημειώθηκε σημαντική μείωση κατά 62% στον αριθμό των αποτσίγαρων που απορρίφθηκαν στο έδαφος στην περιοχή της Ραφήνας και κατά 54% στο νησί της Νάξου. Παράλληλα, οι συλλεκτήρες που τοποθετήθηκαν συνέβαλλαν στη συλλογή περισσοτέρων από 255.000 αποτσίγαρων. Στοιχεία παρουσιάστηκαν και για τις σχετικές ποσοστιαίες μεταβολές σε κομβικά σημεία και παραλίες της Ραφήνας και της Νάξου όπως και αποτυπώθηκαν από τις δορυφορικές μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Παράλληλα, επικοινωνήθηκαν τα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας που υλοποιήθηκε για την καταγραφή των απόψεων της τοπικής κοινωνίας σχετικά με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Βάσει αυτών, προκύπτει πως το 93% των συμμετεχόντων στη Ραφήνα και το 88% των συμμετεχόντων στη Νάξο θεωρεί πως το πρόγραμμα θα προσφέρει σημαντικά οφέλη στην περιοχή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Δείτε το σχετικό video!