Μεγάλος αριθμός εταίρων και καλεσμένων από 5 χώρες βρέθηκε στην Ελλάδα για τη ολοκλήρωση του επιτυχημένου προγράμματος “Blue Isles”. Ένα πρόγραμμα που υλοποιήθηκε για 2 έτη στοχεύοντας  στη μείωση των αλιευτικών απορριμμάτων και τη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων σε νησιά και παράκτιες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2022 και επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη εργαλείων και συμπερασμάτων, τα οποία και παρουσιάστηκαν στη συνάντηση της Αθήνας. Οι συμμετέχοντας είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν σχετικά με:

  • Διακρατική έκθεση για τις αντιλήψεις και τις γνώσεις των εργαζομένων στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια σχετικά με καινοτόμες και βιώσιμες μεθόδους και προσεγγίσεις στη βάση εκτεταμένης έρευνας πεδίου στις συμμετέχουσες χώρες.
  • Εκπαιδευτικό υλικό για τη στήριξη των εργαζομένων στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια για την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών στις εργασιακές τους δραστηριότητες.
  • Πλατφόρμα ηλεκτρονικής µάθησης η οποία φιλοξενεί το εκπαιδευτικό υλικό, παρέχοντας συγχρόνως τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες και τα αποτελέσματα του έργου.
  • Σειρά podcast ευαισθητοποίησης για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι θάλασσες της Ευρώπης, με συνεντεύξεις από ειδικούς διαφορετικών κλάδων. Τα επεισόδια θα δημοσιευθούν σε πέντε διαφορετικές γλώσσες ενώ ένα επεισόδιο ανά χώρα θα μεταφραστεί στην αγγλική γλώσσα.
  • Δέσμη πολιτικών συστάσεων που επικεντρώνεται στα συμπεράσματα που αποκτήθηκαν από την υλοποίηση του έργου και προωθεί την εγκατάσταση Σταθμών Συλλογής Θαλάσσιων Απορριμμάτων της Aegean Rebreath σe νησιά και παράκτιες περιοχές της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ο οργανισμός μας αξιοποίησε τη συνεργασία με τα μέλη του Δικτύου Μπλε Δήμων  και ανέπτυξε σημαντική δράση στο πεδίο . Για το λόγο αυτό, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους συνεργάτες μας, διότι απέδειξαν πως πράγματι στην Ελλάδα υπάρχουν υποσχόμενες πρακτικές που αναγνωρίζονται πλέον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.