Η επιτυχημένη λειτουργία της Aegean Rebreath, οι υψηλές προσδοκίες και τα αποτελέσματα, βασίζονται κατά κύριο λόγο στα μέλη μας και στην άψογη συνεργασία!! Για άλλη μία χρονιά ολοκληρώθηκε η σημαντική ετήσια συνάντησή μας με την ανασκόπηση του χρόνου που πέρασε και τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων.

Λίγο πριν ξεκινήσουμε τις νέες μας δράσεις για το 2023, είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε και να καθορίσουμε τη στρατηγική μας για το νέο έτος. Ωστόσο, πριν συμβεί αυτό έπρεπε να αξιολογήσουμε από κοινού όλα όσα υλοποιήθηκαν το 2022. Μόνο τότε κατανοήσαμε άπαντες το εύρος των δραστηριοτήτων μας και τις νέες ευθύνες που έχουν προκύψει για το νέο έτος. Όλοι μας συμφωνήσαμε πως οι σημαντικότερες εξελίξεις αφορούσαν το Δίκτυο Μπλε Δήμων και την προσπάθεια μας να ενώσουμε την κοινωνία των πολιτών, την κεντρική διοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα σε μια κοινή προσπάθεια. Νέα στρατηγική, νέες προτεραιότητες, νέος προγραμματισμός, νέα εσωτερικά εργαλεία.

Και στο πλαίσιο αυτό όλοι μαζί συμφωνήσαμε πως το 2023 θα προσπαθήσουμε να ανταπεξέλθουμε στις νέες προκλήσεις που αναδεικνύονται πλέον για τον οργανισμό μας. Διότι στην Aegean Rebreath τίποτα δεν γίνεται χωρίς να συμφωνούμε όλοι έστω και στο ελάχιστο.