Μετά την ολοκλήρωση και εξαγωγή των αποτελεσμάτων της μεγάλης έρευνας που διεξήγαμε στην περιοχή της Καλαμάτας, καταθέσαμε αναφορά με τα ευρήματα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στον Υφυπουργό, αρμόδιο για Θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος, Γ. Αμυρά και το επιτελείο του. Η έρευνα αφορά στην κατανάλωση και την ανακύκλωση πλαστικών μιας χρήσης καθώς και στις τάσεις αναφορικά με την αντικατάσταση τους στην  περιοχή της Καλαμάτας και της ευρύτερης Μεσσηνίας. Από την έρευνα, στην οποία έλαβαν μέρος 450 καταναλωτές, 15 κεντρικές επιχειρήσεις καφεστίασης και 10 ξενοδοχειακές μονάδες, προέκυψαν πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα τα οποία οδήγησαν σε στοιχειοθετημένες προτάσεις δράσεων που αφορούν όλους τους αρμόδιους φορείς, τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα οποία παρουσιάζονται εδώ αναλυτικά, διαπιστώθηκε εκτεταμένη χρήση πλαστικών μιας χρήσης, κυρίως λόγω της ευρείας διαθεσιμότητας και της ευκολίας στη χρήση τα οποία καθιστούν το πλαστικό ιδιαίτερα δημοφιλές. Τα πλαστικά μιας χρήσης τα οποία φαίνεται ότι χρησιμοποιούνται περισσότερο είναι τα καλαμάκια και τα πλαστικά μπουκάλια νερού. Ενώ το κοινό αντιλαμβάνεται το πρόβλημα που υπάρχει με τα πλαστικά μιας χρήσης, τονίζει την ανάγκη αποτελεσματικότερης ενημέρωσης σχετικά με τα προβλήματα που προκαλούν στο περιβάλλον. Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι τα πλαστικά μιας χρήσης δεν ανακυκλώνονται σωστά. Οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες είναι θετικοί ως προς την αντικατάσταση δοχείων μιας χρήσης με επαναχρησιμοποιούμενα ενώ σημειώνουν ότι υπάρχουν εμπόδια στην χρήση των επαναχρησιμοποιούμενων δοχείων τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Οι καταναλωτές προτιμούν  επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εναλλακτικά των πλαστικών μιας χρήσης, όμως οι επαγγελματίες δεν έχουν προχωρήσει στην αντικατάσταση των δοχείων μιας χρήσης με επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία κυρίως λόγω τους κόστους τους.

Τα παραπάνω ευρήματα προστίθενται και επιβεβαιώνουν τα μέχρι τώρα δεδομένα που έχουμε συλλέξει μέσα από την υλοποίηση 54 διευρυμένων δράσεων παράκτιων και υποθαλάσσιων καθαρισμών και τη λειτουργία 14 Σταθμών Συλλογής Θαλάσσιων Απορριμμάτων σε νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, και μας οδηγούν σε ακόμη περισσότερες δράσεις και πρωτοβουλίες βασισμένες σε πραγματικά στοιχεία. 

Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν στην έρευνα, το Δήμο Καλαμάτας για την υποστήριξη και τον καφέ Nescafe για την ευγενική χορηγία.