Με μεγάλο ενδιαφέρον υποδέχτηκε η τοπική κοινωνία της Ραφήνας και οι θεσμικοί φορείς τα πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος για την αλόγιστη ρίψη αποτσίγαρων στο φυσικό περιβάλλον. Σε συνέντευξη τύπου που οργανώθηκε συμμετείχε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, οι δημοτικές αρχές της Ραφήνας, εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και στελέχη της British American Tobacco Hellas οι οποίοι και συζήτησαν τα χρήσιμα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή την πιλοτική πρωτοβουλία.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εντός των πρώτων έξι μηνών σημειώθηκε σημαντική μείωση κατά 62% στον αριθμό των αποτσίγαρων που απορρίφθηκαν στο έδαφος στην περιοχή της Ραφήνας, ενώ οι συλλεκτήρες που τοποθετήθηκαν συνέβαλλαν στη συλλογή περισσοτέρων από 17.000 αποτσίγαρων. Στοιχεία παρουσιάστηκαν και για τις σχετικές ποσοστιαίες μεταβολές σε κομβικά σημεία και παραλίες της Ραφήνας όπως και αποτυπώθηκαν από τις δορυφορικές μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Παράλληλα, επικοινωνήθηκαν τα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας που υλοποιήθηκε για την καταγραφή των απόψεων της τοπικής κοινωνίας σχετικά με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Βάσει αυτών, προκύπτει πως το 93% των συμμετεχόντων θεωρεί πως το πρόγραμμα θα προσφέρει σημαντικά οφέλη στην περιοχή, ενώ το 57% αυτών δηλώνει πως θα πρέπει να υπάρξει επέκταση του προγράμματος και σε άλλες περιοχές της Ραφήνας.

Τα αποτελέσματα από το σύνολο των συμμετεχόντων κρίθηκαν ιδιαιτέρως ικανοποιητικά και το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τη θέση μας πως η προστασία του περιβάλλοντος συνδέεται με την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών και κεντρικών αρχών και του ιδιωτικού τομέα.

Μπορείτε να δείτε εδώ το report με τα αποτελέσματα.