Επιστρέφοντας στη Νάξο γνωρίζαμε πως έξι μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος τα αποτελέσματα ήταν ήδη εντυπωσιακά! Παραπάνω από 125.000 αποτσίγαρα είχαν ήδη συγκεντρωθεί στους 30 ειδικούς συλλεκτήρες που έχουν εγκατασταθεί σε κεντρικά και μη σημεία του νησιού!

Στο πλαίσιο αυτό, το ταξίδι μας επικεντρώθηκε τόσο στην επιπρόσθετη αξιολόγηση του προγράμματος όσο και στη διαβούλευση με τις τοπικές αρχές και την τοπική κοινωνία. Διαβούλευση που θα μας προσέφερε σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με βελτιώσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν, προκειμένου να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Φυσικά δεν χάσαμε και την ευκαιρία να προχωρήσουμε και σε αποκατάσταση των ζημιών που έγιναν σε συλλεκτήρες κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Η διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς περιείχε συναντήσεις με το δήμαρχο του νησιού και προσωρινό πρόεδρο του Δικτύου Μπλε Δήμων κ. Λιανό, με στελέχη του δήμου όπως και την καταγραφή της άποψης των πολιτών για τον αντίκτυπο του προγράμματος. Τα ενδιαφέροντα στοιχεία που προκύπτουν μέσω ερωτηματολογίου είναι τα εξής:

  • Το 77,5 % των συμμετεχόντων έχει αντιληφθεί την ειδική σήμανση και τους συλλεκτήρες αποτσίγαρων που έχουν εγκατασταθεί στο νησί της Νάξου
  • Το 64% των συμμετεχόντων έχει διαπιστώσει μικρή ή μεγάλη μείωση της ρύπανσης από τα αποτσίγαρα στην περιοχή κατά το τελευταίο διάστημα
  • Το 88% των συμμετεχόντων θεωρεί πως το πρόγραμμα μπορεί να βοηθήσει την περιοχή αρκετά ή σχεδόν αρκετά
  • Το 99% των συμμετεχόντων πιστεύει πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να αναδείξει τη συγκεκριμένη προσπάθεια της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών αρχών ως παράδειγμα και για άλλες περιοχές της Ελλάδας

Με την επίσκεψη αυτή ολοκληρώθηκαν οι βασικές φάσεις του προγράμματος και καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα. Πλέον φαίνεται πως το πρόγραμμα της Νάξου, ακολουθώντας το παράδειγμα της Ραφήνας όπου εφαρμόστηκε η πρακτική για πρώτη φορά, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των λειτουργιών του δήμου όπως και της καθημερινότητας των πολιτών της Νάξου.