Ένα μοναδικό εγχείρημα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ολοκληρώθηκε επιτυχώς! Μετά από μήνες διαβούλευσης, συντονισμού και εργασιών το Δίκτυο Μπλε Δήμων απέκτησε νομική οντότητα! Δεκαέξι δήμοι από όλη την Ελλάδα και δύο λιμενικά ταμεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για το θαλάσσιο περιβάλλον με τον πλέον επίσημο τρόπο. Μια απόφαση που βασίσθηκε σε ψηφίσματα δημοτικών συμβουλίων.

Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε πριν 1.5 χρόνο μετά από πρωτοβουλία και συντονισμό του οργανισμού μας, στοχεύοντας στον αποτελεσματικότερο συντονισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης για την προστασία των θαλασσών μας. Το δίκτυο περιλαμβάνει την Επιτροπή των Δημάρχων αλλά και μια Τεχνική Ομάδα που συγκεντρώνει στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους υπουργείων, εκπροσώπους ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,  της κοινωνίας των πολιτών και της αλιευτικής κοινότητας.

Δεν είναι τυχαίο πως το μοναδικό αυτό εγχείρημα προσελκύει πλέον και το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών φορέων για πιθανές συνέργειες και μεταφορά πρακτικών. Προσελκύει όμως και το ενδιαφέρον άλλων δήμων στην Ελλάδα που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο Δίκτυο Μπλε Δήμων. Για την Aegean Rebreath η εξέλιξη αυτη αποτελεί δικαίωση της περιβαλλοντικής δημοκρατίας, των προσπαθειών των μελών του οργανισμού μας και δεκάδων άλλων εθελοντών που εκπροσωπούν τα μέλη του δικτύου.  Κυριότερα όμως αποτελεί και μια νέα ευθύνη για τον οργανισμό μας που καλείται πλέον να συντονίζει σε τεχνικό επίπεδο τις λειτουργίες του δικτύου. Με την ίδια λοιπόν αποφασιστικότητα, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας προκειμένου η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος να αποτελέσει προτεραιότητα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.