Ήταν μέσα Ιουλίου όταν η Nina Schnabel, τακτική επισκέπτρια και λάτρης της Ελλάδας, προσέγγισε ξανά τον οργανισμό μας για ένα ακόμα δύσκολο εγχείρημα. Την αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος που συνδέεται με τη χρήση και κατανάλωση του εμφιαλωμένου νερού. Ένα πρόβλημα που χαρακτηρίζει όλα τα νησιά κυριότερα τους καλοκαιρινούς μήνες όπου οι σχετικές ανάγκες πολλαπλασιάζονται λόγω του αυξημένου αριθμού επισκεπτών.

Αφού ο οργανισμός μας προσέγγισε τα μέλη του Δικτύου Μπλε Δήμων και αξιολόγησε τις συνθήκες για την επιτυχή υλοποίηση του εγχειρήματος προχώρησε, σε συνεργασία με το Δήμο Αλονήσσου και με τη δωρεά της Nina Schnabel, στην προμήθεια 22 φίλτρων αντίθετης όσμωσης σε τουριστικές επιχειρήσεις, δημόσιες δομές, σχολεία και οικίες.

Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Η αξιοποίηση των φίλτρων οδήγησε στην αποφυγή χρήσης 90.635 πλαστικών μπουκαλιών κατά τη διάρκεια 580 ημερών μετά την εγκατάσταση τους. Οι κάτοικοι που συμμετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα παρείχαν τα σχετικά στοιχεία, ενώ δήλωσαν πως η μετάβαση στη χρήση φίλτρων νερού ήταν εύκολη και δεν οδήγησε σε αύξηση του λογαριασμού νερού. Σημαντικό είναι  και το γεγονός πως τα χρήματα που εξοικονομήθηκαν για τους κατοίκους που συμμετείχαν ανήλθαν σε 27.190 ευρώ.

Το πρόγραμμα αυτό αποδεικνύει τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την ενεργοποίηση των πολιτών για την αντιμετώπιση σύνθετων ζητημάτων. Τα συμπεράσματα από το πρόγραμμα κρίνονται σημαντικά και υποδεικνύουν την ανάγκη άμεσης υιοθέτησης μέτρων για την προώθηση της χρήσης του νερού βρύσης. Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για πρακτικές που ανήκουν στο παρελθόν.