Η κοινωνία των πολιτών αναλαμβάνει δράση για το τεράστιο πρόβλημα κατανάλωσης εμφιαλωμένου νερού. Τα νησιά και οι παράκτιες περιοχές επιβαρύνονται κάθε χρόνο με χιλιάδες μπουκάλια νερού και κατά συνέπεια και το θαλάσσιο περιβάλλον. Το γεγονός αυτό αντικατροπτίζεται από τις βάσεις δεδομένων μας που καταγράφουν την επιβάρυνση τόσο στο βυθό όσο και στις παράκτιες περιοχές από τα πλαστικά μπουκάλια νερού.

Σημαντικό είναι και το γεγονός πως το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται χάριν στην πρωτοβουλία της Nina Schnabel η οποία ως πολίτης και τακτική επισκέπτης της Ελλάδας ευαισθητοποίηθηκε για το πρόβλημα αυτό όπως και για άλλα ζητήματα. Το πρόγραμμα προβλέπει τη δωρεά 40-50 οικιακών φίλτρων νερού σε μία κοινότητα που θα υποδειχθεί από τα μέλη του δικτύου Μπλε Δήμων. Είναι χαρακτηριστικό πως 7 δήμοι εξέφρασαν ενδιαφέρον για αυτή την πρωτοβουλία. Η επιλογή της περιοχής που θα εφαρμοσθεί το πρόγραμμα θα βασισθεί σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια με σκοπό να διασφαλισθεί η επιτυχία και η βιωσιμότητα του προγράμματος. Βασικό ζητούμενο αποτελεί η αποτύπωση του αντίκτυπου της παρέμβασης προκειμένου το τοπικό αυτό εγχείρημα να προσφέρει συμπεράσματα προς πάσα κατεύθυνση.  Αδημονούμε, λοιπόν, να συμπεράνουμε πως το πρόγραμμα αυτό θα οδηγήσει σε μείωση της χρήσης εμφιαλωμένου νερού στην κοινότητα που θα επιλεγεί.

Ένα ακόμα φιλόδοξο πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από την κοινωνία των πολιτών για τους πολίτες.