Η συνάντηση των δημάρχων του Δικτύου Μπλε Δήμων, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, πέραν της σημασίας που είχε για τα επόμενα βήματα των εταίρων έκρυβε και συγκινήσεις. Και αυτό διότι αρκετές/οί από τις/ους δημάρχους που ενθάρρυναν και συμμετείχαν στην ίδρυση του δικτύου, σε λίγες ημέρες θα παραδώσουν τα καθήκοντα τους στους νέους εκλεγμένους αιρετούς. Για το λόγο αυτό στην αρχή της συνάντησης, η Aegean Rebreath εξέφρασε θερμές ευχαριστίες στο σύνολο των Δημάρχων που από την πρώτη στιγμή πίστεψαν και συνέβαλλαν στη δημιουργία και την ενίσχυση αυτής της πλατφόρμας. Το σύνολο των συμμετεχόντων συμφώνησε πως το εγχείρημα ήταν δύσκολο και οι προσπάθειες συνεχείς, ωστόσο τα αποτελέσματα ήδη αξιολογούνται ως απτά και υποσχόμενα!

Η Γενική Συνέλευση ξεκίνησε με την ομόφωνη απόφαση των αιρετών για τη μετάθεση της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις αρχές του 2024, όταν οι νέοι δήμαρχοι θα αναλάβουν καθήκοντα.  Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών, καθώς σημαντικά βήματα έγιναν για την ανάπτυξη και την επέκταση των δράσεων των εταίρων. Σε σύντομο χρόνο, το Δίκτυο Μπλε Δήμων αναγνωρίστηκε ως καλή πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανάπτυξε συνέργειες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όταν ήδη και άλλοι δήμοι έχουν εκφράσει την επιθυμία προσχώρησης στην εθνική αυτή πλατφόρμα.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα επόμενα βήματα τόσο σε όρους δράσεων πεδίου που θα υλοποιηθούν το 2024 όσο και σε θεσμικό επίπεδο. Η απόκτηση νομικής οντότητας  του δικτύου πραγματοποιήθηκε το 2023 και συνέπεσε με τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ωστόσο, το επόμενο έτος και μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αναμένεται να ενταθούν οι εργασίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ηθική ικανοποίηση προσέφερε η κοινή δέσμευση όλων πως θα συνεχιστεί η υποστήριξη των προσπαθειών του δικτύου από όποια θέση και αρμοδιότητα!