Βρεθήκαμε στη Σαντορίνη για να εγκαινιάσουμε ένα νέο πιλοτικό πρόγραμμα σχετικά με τη δραστική αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας και την υποστήριξη της PepsiCo Hellas προχωράμε στην υλοποίηση του προγράμματος Recycle Your Sail, το οποίο και στοχεύει στην αλλαγή νοοτροπίας και την εκπαίδευση των επισκεπτών, των επαγγελματιών και των τοπικών κοινοτήτων για τη διαχείριση των απορριμμάτων στα σκάφη αναψυχής. 

Το πρόγραμμα επιδιώκει να αναδείξει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη των επισκεπτών για τη μείωση του αποτυπώματος τους, οι οποίοι καλούνται να καταστούν συμμέτοχοι στην προσπάθεια μείωσης των απορριμμάτων, συμμετέχοντας ενεργά στη σωστή διαχείρισή τους. Και τα πρώτα δείγματα από την υλοποίηση του εγχειρήματος είναι άκρως ενθαρρυντικά, καθώς οι επιχειρήσεις ήδη ξεκίνησαν αποφασιστικά!

Το νέο πιλοτικό πρόγραμμα στηρίζεται σε 5 βασικούς άξονες και περιλαμβάνει ενημερωτικές καμπάνιες στα σκάφη και στα σημεία ελλιμενισμού καθώς και τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων εντός των σκαφών. Ένα πρόγραμμα πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που προωθεί τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα, των θεσμικών αρχών και της επιχειρηματικής κοινότητας του νησιού με ένα και μοναδικό στόχο. Τη διαμόρφωση μίας νέας πρακτικής που θα αποτελέσει μοντέλο και για άλλες περιοχές της Ελλάδας.