Μετά από 4 χρόνια εντατικής δουλειάς και πλήθους συνεργειών ανά την Ελλάδα ήταν αυτονόητο αλλά και απαραίτητο να επιδιώξουμε το επόμενο βήμα. Ένα βήμα που όχι μόνο θα επιβράβευε τις προσπάθειες των συνεργατών μας αλλά θα δημιουργούσε και μια πλατφόρμα προώθησης πρακτικών και πολιτικών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Μόλις πρόσφατα ο οργανισμός μας σε συνεργασία με τα 13 μέλη-Δήμους και τις σχετικές  επιτροπές του Δικτύου ολοκλήρωσε τη διαδικασία διαβούλευσης με σκοπό τον καθορισμό των στόχων και τη διαμόρφωση του συνόλου των εσωτερικών εργαλείων που είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας.

Το Δίκτυο «Μπλε Δήμων» αποτελεί το πρώτο σχετικό Δίκτυο στην Ελλάδα και στοχεύει  στην ανταλλαγή και προώθηση καλών πρακτικών, τη υλοποίηση κοινών δράσεων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την ανάπτυξη συνεργειών, την  παροχή κατευθύνσεων στα αρμόδια Υπουργεία και την κατάθεση προτάσεων όπως και τη διαμόρφωση πολιτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Μόλις πρόσφατα ενημέρωσαμε και του Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας  ο οποίος επιβεβαίωσε την πρόθεση του για την αξιοποίηση και ενίσχυση του Δικτύου. Παράλληλα, δέχτηκε με χαρά το αίτημα του οργανισμού μας προκειμένου το Δίκτυο να συμμετέχει ενεργά μέσω επιτροπής εργασίας στη διαβούλευση με στελέχη του Υπουργείου με άξονα βασικές θεματικές.

Το Δίκτυο «Μπλε Δήμων» αποτελεί για εμάς ένα ορόσημο, μια γιορτή της περιβαλλοντικής δημοκρατίας. Αποδεικνύει πως  ο κάθε πολίτης, ο κάθε εθελοντής μπορεί να κάνει τη διαφορά, μπορεί να προωθήσει προτάσεις και πρακτικές από το τοπικό στο εθνικό επίπεδο. Συνεχίζουμε εντατικά και αναμένουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στο πεδίο!